SIDE CORE – SHINTAI / BAITAI / GRAFFITI

Megumi Matsubara participates in a group show with Fallen Objects
(3000 postcards of a picture of the sky scattered face up on the floor)

SIDE CORE – SHINTAI/BAITAI/GRAFFITI

Curator
  Hiroshi Egaitsu

Artists   EYE, Oyama Enrico Isamu Letter, Ryota Kikuchi, Kota Takeuchi, Katsuhiko Hibino, Ryo Matsumoto, Shuhei Nishiyama, Tohru Matsushita, Megumi Matsubara, QP, Miyuki “Pai” Hirai

Location   Terratoria / Terrada Warehouse (Tokyo, Japan)

Further information: http://sidecore.net